شب اول قبر بر اموات چگونه مى‏گذرد؟

همان‏طورى كه در صفحات قبل در مكاشفه مرحوم علامه حلى رحمة اللّه‏
عليه با آن جوان طلبه‏اى كه سالهاى پيش فوت كرده بود و چگونگى مرگ و
سوال نكير و منكر را شرح داده بود آن جريان درباره همه اموات اجراء مى‏شود.
لكن حقير كه سعى مى‏كنم قلمم به سبك همه كس پسند باشد قضيه اول قبر را
در قالب تشبيه و تمثيلى بازگو مى‏كنم:
رئيس جمهور يا يكى از شخصيت‏هاى مملكتى به يكى از كشورهاى بيگانه
سفر مى‏كند هنگام بازگشت خبرنگارى پاى پله هواپيما جلو او را مى‏گيرد از او
درباره نتايج سفرش پرسش‏هايى مى‏كند كه اصطلاحا آن را مصاحبه مى‏گويند:
مقام مسئول به طور اجمال و سربسته مى‏گويد: سفر پر بارى بود با مقامات
عاليه و مسئولين امرشان ملاقات‏هايى داشتيم و درباره تحكيم روابط و گسترش
مناسبات مذاكراتى كرديم و درباره فلان مورد خاص هم به توافق‏هايى دست
يافتيم در مجموع سفر خوبى بود، بعد گزارش مشروح سفرش را به طرح در
هيئت دولت و يا مجلس و يا مقام معظم رهبرى موكول مى‏كند.
اموات هم درباره رئوس اعتقادات و چگونگى كسب مال و صرف آن مورد
مصاحبه و پرسش قرار مى‏گيرند.
مضمون پرسش‏ها همان است كه هنگام دفن به او تلقين مى‏كند كه بگو: «اللّه‏
جلّ جلاله ربّى» و اسلام دينى كعبه قبلتى و قرآن كتابى الى اخر پس از اين
مصاحبه كوتاه ديگر درباره پرسش اعمال خبرى نيست تا روز قيامت كه به طور
(386) اختلاط و امتزاج دين و سياست / ج 1


مشروح درباره اعمالش رسيدگى مى‏شود در خلال اين مدت كه عالم برزخش
مى‏گويند.
اگر خوش كردار است به بهشت برزخى و اگر بد كردار است به جهنم برزخى
منتقل مى‏شود و با عكس‏العمل اعمالش روبرو مى‏گردد بهشت برزخى هم در
همين دنياى خاكى ماست (وادى سلام نجف) و جهنم برزخى هم در سرزمين
برهوت به من است