همه من و شما در همين دنيا هم رفاه برزخى را ديده‏ايد و هم عذاب برزخى را

قبلاً اين توصيه را بعرضتان برسانم تا مطلب برايتان جا بيفتد:
در اين دنيا و حال حاضر ما روحى داريم و جسمى كه لازم و ملزومند. در
عالم قيامت هم روحى خواهد بود و جسمى؛ اما در عالم برزخ فقط روح مطرح
است و از جسم خبرى نيست و حالا به اصل مطلب اشاره مى‏كنيم.
شما گاهى در عالم خواب صحنه‏هاى وحشتناكى را مى‏بينيد كه از مشاهده آن
صحنه‏ها بشدت عذاب و رنج مى‏بريد.
وقتى كه از چنان خوابى بيدار مى‏شويد نفس راحتى مى‏كشيد و با خود
مى‏گوئيد: خدا را شكر خواب بود. شما در كنار همسرتان بخواب رفته بوديد، آن
روح بود كه آن مناظر وحشتناك را ديد و حال اين كه جسم شما در بستر خوابتان
در حال استراحت بود و بالعكس گاهى هم خواب‏هاى خوش و مناظر زيبا و يا
اختلاط و امتزاج دين و سياست / ج 1 (397)

ديدار عزيزى را ملاقات و مشاهده مى‏كنيد وقتى كه از خواب بيدار مى‏شويد با
خود مى‏گوئيد چه خواب خوشى بود كاش حالاها بيدار نمى‏شدم. اين نمونه‏اى
از رفاه برزخى است.
در عالم برزخ خيرات هست لكن شفاعت نيست بالعكس در قيامت شفاعت هست اما از
خيرات خبرى نيست
حال چرا عرض كردم: در قيامت از خيرات خبرى نيست؟
در جواب عرض مى‏كنم: چون با برپايى قيامت، ديگر دنيايى وجود نيست
زيرا كسى نيست كه براى آنها خيرات بفرستد اما شفاعت هست و شفعا هم
متعدد مى‏باشند و عبارتند از انبياء و علماء و صلحا و شهدا و سادات ذوالاحرام و
در رأس همه حضرت پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه صراحتاً فرموده است:
من شفاعتم را ذخيره كرده‏ام براى كبائر گناهان امتم و حضرت زهرا عليهاالسلام كه
خدا وعده فرموده: «و لسوف يعطيك و يكفر» فى آنقدر از امت گنهكار به زهرا
ببخشم كه راضى شود و همچنين حضرت مولا الموحدين على عليه‏السلام كه به عبارت
عاميانه همه كاره بهشت است. حقير مؤلف بحمداللّه‏ با حضرتش روابط حسنه و
تنگاتنگى دارم و به حضرت زهرا عليهاالسلام هم آنقدر خودم را نزديك مى‏دانم كه بارها
از حضرتش خواسته‏ام كه هنگام نزع جانم بالينم بيايد و سرم را بر دامن بگيرد كه
انتظار بى جايى هم نيست.
و اما اين كه عرض كردم در عالم برزخ شفاعت نيست (مگر در موارد خيلى
خيلى استثنايى) لكن خيرات هست آرى اموات در عالم برزخ به خيرات احتياج
دارند و با وصول خيرات خوشحال مى‏شوند و در حق معطى دعا مى‏كنند اما نه
هر خيراتى؛ گاه هست خيراتى كه براى اموات مى‏فرستند نه تنها خوشحال
نمى‏شوند نه تنها دعا نمى‏كنند بلكه نفرين هم مى‏كنند و آن خيراتى است كه از
(398) اختلاط و امتزاج دين و سياست / ج 1

مال حرام تهيه شده باشد نفرين مى‏كنند و مى‏گويند اموات سَر بجان من كرده و
اعتراض مى‏كنند كه بوى گند خيرات شما همه اموات اين قطعه را معذب و
ناراحت كرده است