عمروبن عاص زنازاده معرفي مي‌شود (41)

 

 

 

در اينجا به ذكر مطالبي از عمروبن عاص كه در طول زندگي نكبت بارش داشته و دارد همه جا از باطل حمايت و حق را پايمال كرده است، اشاره به اين بحث خاتمه ميدهم :
اين عنصر خبيث عمروبن عاص است، حضرت امام حسن عليه‌السلام در آن جلسه مناظره‌اي كه در حضور معاويه تشكيل شد و جمعي را وادار به هتك حرمت آن بزرگوار نمود،‌در جواب لاطائلات هاي عمروبن عاص فرمود :
مادر تو كه در زانيه‌هاي مشهور عرب بود، تو را در فراشي مشترك بزاد و جمعي از مردان قريش مانند ابوسفيان و وليدبن مغيره و عثمان بن حارث و نصربن حارث و عاص‌بن وائل هر يك خود را پدر تو مي‌دانستند، و پست‌ترين آنها تو را به فرزندي پديرفت، و او عاص‌بن وائل بود، چون به حد رشد رسيدي ، به خصومت پيغمبر برخواستي ،‌اين پدر انتصابي تو بود كه حضرت پيغمبر را ابتر خواند و آيه
اِنَّ شانِئَكَ هُوَالاَبتَر، در طعن و سرزنش او نازل شده
اين تو بودي كه به كشتي نشستي ، به حبشه رفتي تا نجاشي را وادار به قتل جعفربن ابيطالب و ساير مسلمانانيكه از ترس اشرار قريش به‌ آنجا هجرت كرده بودند تحريك و تحريص نمائي .
توبودي كه مردم را به قتل عثمان تشويق كردي و خود به فلسطين گريختي و پس از قتل عثمان با كمال وقاحت و پرروئي به معاويه پيوستي و مطالبه خون عثمان كردي.
توبودي كه هفتاد شعر در هجو حضرت پيغمبر سرودي ،‌ و حضرت فرمود خدايا من شعر نمي‌گويم ولي به هر بيتي لعنتي بر او فرست. 1
حال در طول تاريخ بيش از اين چه سوابق ننگيني دارد ودر قضيه حكمين چگونه ابو موسي اشعري را اغفال كرد و خود چه خشت كجي را بكار گذاشت و يا وقتي كه خود را در معرض شمشير علي عليه‌السلام ديد چه حيله ننگيني بكار برد، مباحثي هستند كه كم و بيش شنيده و يا در تاريخ خوانده‌ايد و همه اين ضعف‌ها ناشي از سوء بستر و خبث مولد و آثاري است كه بر زنازاده‌ها مترتب است.

1- صفحه 94 بزم ايران