مقدمه‌اي از مؤلف (2)

 

 

 

همزمان با روز فرخنده اول ذيقعده 1424 ، سالگرد تولد عمه بزرگوارم حضرت فاطمه معصومه س (كه اول ذيقعده 173 هـ بوده است) عمه عزيزيكه مجردي در موقع درماندگي به استان قدس و حرم مطهرش پناه برده و مشمول عناياتش قرار گرفته‌‌ام، تصميم گرفتم كتابي را كه اكنون اولين صفحه آنرا مطالعه ميكنيد برشته تحرير درآورده،‌و از راه نشر اين اثر ناقابل، هم خدمتي بعالم اسلام و هم براي جبران گذشته پر لغزش و خطا و آينده مبهم خود كه با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان، معلوم نيست، بهتر از گذشته‌ام باشد ، قدمي برداشته باشم. براي تحقق اين منظور و انجام اين وظيفه سنگين، مانند زنبور عسلي كه براي تهيه غذاي پاكتر و بهتري از اين سبزه‌زار به آن دشت سرسبز، و از اين گلستان به آن گلزار پرواز ميكند و از شيره و عصاره بهترين گلها، عسل شيرين و مصّفائي تهيه ميكند، بمطالعه بهترين و معتبرترين كتب پرداخته اميدم اينست با تأييد خداوند متعال، مطالبي را در اين كتب بازگو و منعكس نمايم ، كه فخر داشتن سر منبر راوي موثّق با وضع زمان تطبيق و با طبع اكثر طبقات سازگار باشد. خوشبختانه بعد از پيروزي انقلاب ، خويشان خوش ذوق ، و قلم‌هاي توانائي براي خدمت بعالم اسلام و دفاع از حريم مقدس دين و حفظ سلامت اجتماع بپاي خواسته و به نشر حقايق پرداخته‌اند. لكن با درنظر گرفتن گسترش وسيع مقاسد اجتماعي و امكانات بيشتري كه مفسدين (از قبيل ماهواره‌ها و فيلم‌هاي ويدئوئي ضالّه) در اختيار دارند، بهيچوجه كافي نبوده ،‌و براي هر كس كه قدرت قلم بدست گرفتن،‌دوستدار نويسندگي را داشته باشند، ايجاد مسئوليت نموده ،‌بلكه آنها را موظف ميكند كه تا سرحد امكان، در مقابل صنوف ضالّه موضع گرفته و با حربه قلم از حريم دين و خير و صلاح جامعه دفاع نمايند. دشمنان دين براي نيل به اهداف خود، ابتدا سعي ميكنند معتقدات مذهبي مردم را تضعيف و افكار آنها را مسموم نمايند، طبيعي است وقتيكه اين دو سنگر مهم را اشغال و فهم و درك آنها را زير سلطه و نفوذ خود درآورند و زمينه را براي اجراي مقاصد شوم خود مساعد يافتند، با استفاده از ابزار و امكانات زيادي كه اجتماع بنام مظاهر تمدن! در اختيار آنها گذاشته است، شروع به سمپاشي و ترويج فساد مينمايند، و چهار نعل هم پيشروي مينمايند. زيرا عوامل فساد زياد و عوامل اصلاح جامعه محدود است. جوانيكه در محيط خانوادگي كه اولين مكتب تعليم و تربيت او است. اسمي از دين نشنيده و با تعاليم عاليه و حقايق و مفاخر دين آشنا نشده، جوانيكه در تمام ادوار زندگي با قرآن، قرآنيكه هر روز حقايق آن آشكارتر مي‌شود ،‌‌ آشنائي ندارد، جوانيكه در تمام مدت عمرش پاي منبر يك گوينده مذهبي ننشسته و پايش به مسجد نخورده، جوانيكه كتب علمي و اخلاقي اسلام را نخوانده و نديده، جوانيكه كلمات حكمت آميز و گهربار پيشوايان عظيم‌الشأن دين حتي يكبار هم بگوشش نرسيده، بلكه در عوض بهترين اوقات زندگي يعني دوران جوانيش را با موسيقي و رمانهاي گمراه كننده و اماكن فساديكه نميخواهم قلمم را بلوث نام آنهار آلوده كنم، گذرانده و از ديدن مناظر شهوت انگيز ماهواره‌ها لذت برده ، چه انتظاري بايد داشت؟ پس چه بايد كرد؟ دست روي دست بگذاريم، من به عهده شما و شما به عهده ديگري، و ديگري به عهده ديگران محول نماييم؟ نه كلكم راع و كلكم مسؤلً عن رعيته . هر كس بسهم خود احساس مسؤليت نموده ، ابتدا خود و سپس افراد خانواده‌اش را اصلاح ،‌آنگاه شعاع عمل را وسيع وسيع‌تر نمايد، بديهي است اجتماع از افراد تشكيل شده و اگر فرد فرد، تك تك اصلاح شوند و اصلاح شده‌ها كنار هم قرار بگيرند، طبعاً و قهراً اجتماع هم اصلاح مي‌شود. آنچه عرض كردم، تكليف مالايطاقي نيست، به خدا اهمال از ما است، زيرا كاري كه با برنامه صحيح شروع شود مسلماً توأم با موفقيت خواهد بود،‌ اينكه عرض مي‌كنم زياد هم مهم نيست. به اين جهت است كه ما افتخار وابستگي به آئين مقدسي را داريم، كه قانون اساسي‌اش قرآن كريم و برنامه‌هاي تنظيم شده‌اي هم بنام تعاليم عاليه اسلام داريم، برنامه‌ايكه در طرح و تنظيم آن دست توانا و افكار درخشان و عقل سليم و دورانديش بزرگترين و كامل‌ترين شخصيت بشري، يعني حضرت محمد ص دخالت داشته است، برنامه‌اي كه هرچه علم روز و اختراعات و اكتشافات بالا روند ، باز هم دست بالاتر را دارد. برنامه‌اي كه در باره جزئيات و كليات و كمّييات و كيفيات بحث نموده و ما بعنوان نمونه مواردي از آنرا بطور اختصار در جاهائيكه ارتباط با بحثمان داشته باشد در طول سطور اين كتاب بعون‌الله بازگو مي‌نمائيم. از شما خوانند‌گان محترمي كه اكنون اين قسمت از كتاب را مطالعه مي‌فرمائيد، تقاضا مي‌كنم، دوستان و آشنايان، مخصوصاً نسل جوان را به مطالعه اين كتاب تشويق و ترغيب فرموده، شما هم از اين راه دين و خدمتگذاران دين را ياري و حمايت فرمائيد. اين جمله را هم عرض مي‌كنم، حقير ادعا ندارم كه با اين قلم ناتوان و ضعف بضاعت علمي و با نشر اين اثر ناقابل، ريشه فساد را برانداخته و اجتماع را اصلاح نمايم، بلكه وظيفه‌اي را كه احساس آن مرا به نوشتن اين كتاب تحريك و تحريص نموده است انجام داده و تا سرحد امكان اين هدف مقدس را تعقيب خواهم كرد، خداكند اين اثر ناقابل كه بعنوان ران ملخي به پيشگاه سليمان زمان ، حضرت ولي عصر عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف تقديم مي‌شود، مورد توجه آن حضرت و عموم مسلمين قرار گيرد، و ساير ارباب قلم را هم به انجام وظيفه ديني واحساس مسئوليت وجداني و اخلاقي و انساني تشويق و ترغيب نمايد. و من‌الله توفيق … مؤلف